RICHTLIJNEN "GECONTROLEERDE NATUURCOSMETICA"

Deze richtlijnen zijn bedoeld om het begrip ”natuurcosmetica” helder te maken en aan de verwachtingen van u als consument wat betreft veilige en milieuvriendelijke producten te voldoen.

Ze beschrijven standaards m.b.t. de winning van de grondstoffen voor de natuurcosmeticaproducten evenals de bewerking ervan. Bij de winning van deze grondstoffen wordt er op gelet dat de natuur niet wordt verstoord en de belangen van de dieren en de aarde worden behartigd. Het verwerkingsproces van de grondstoffen tot cosmetische preparaten dient met weinig tot geen chemische processen te geschieden.

CRITERIA
1. Plantaardige grondstoffen
Gebruik van plantaardige grondstoffen voor zover mogelijk uit:
- gecontroleerde biologische teelt, rekening houdend met kwaliteit en beschikbaarheid
- gecontroleerde biologische wildgroei

2. Dierproefvrij
Evenals bij de productie als bij de ontwikkeling van een product mogen geen dierproeven gedaan worden.
Grondstoffen die vóór 01-01-1998 nog niet op de markt aanwezig waren, mogen alleen dán gebruikt worden als ze niet op dieren zijn getest. Buiten beschouwing blijven in dit geval dierproeven die door derden uitgevoerd zijn zonder medeweten of opdracht van de opdrachtgever.
Gebruik van grondstoffen van dode gewervelde dieren (bijvoorbeeld schildpaddenolie, nertsenolie, marmottenvet) is niet geoorloofd.

3. Mineralen
Het gebruik van anorganisch zout (bijvoorbeeld magnesiumsulfaat) en mineralen (bijvoorbeeld natriumchloride) is geoorloofd, zie punt 5.

4. Grondstoffen die beperkt toegelaten worden
Voor het produceren van natuurcosmetica kunnen emulgatoren en tensiden gebruikt worden, die door bewerking uit de volgende natuurlijke grondstoffen gewonnen zijn:

- vetten, oliën en wassen
- lecithine
- lanoline
- mono-, oligo- en polysaccharide
- protein en lipoproteine

5. Bewust afstand doen van
- organisch synthetische kleurstoffen
- synthetische geurstoffen
- geëtoxileerde grondstoffen
- siliconen
- paraffine en andere aardolieproducten
Toelatingscriterium voor natuurlijke geurstoffen is de ISO 9235.

6. Conservering
Om tot een microbiologisch "veilig" product te komen, worden naast natuurlijke conserveringssystemen, ook de volgende natuuridentieke conserveringsmiddelen toegelaten
- Benzoaten, hun zouten en ethyl ester
- Salicylzuur en hun zouten
- Sorbinezuur en hun zouten
- Benzylalcohol
Bij het gebruik van deze grondstoffen moet vermeld worden "geconserveerd met…." Zodat u als consument dit kan controleren.

7. Radioactieve bestraling
Het ontkiemen van grondstoffen of cosmetische eindproducten d.m.v. radioactieve bestraling is niet toegestaan.

8. De controle van bovengenoemde punten wordt door een onafhankelijk instituut gedaan.

Zie: doelstellingen