Original Cosmetics
 
 

 

Disclaimer DISCLAIMER

Voor alle duidelijkheid wijst ORIGINALCOSMETICS ten aanzien van de websites  www.vannaturebeter.nl, www.sea-line.nl, www.earthline.nl, www.earth-line.nl, www.elinecosmetics.nl, www.sealinecosmetics.nl www.originalcosmetics.com en www.originalcosmetics.nl op het volgende:

  • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Original Cosmetics. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Original Cosmetics. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
  • Ondanks de constante zorg en aandacht die Original Cosmetics aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  • De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Original Cosmetics behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Alle informatie en producten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Original Cosmetics welke geen eigendom zijn van Original Cosmetics. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Original Cosmetics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Original Cosmetics.
  • Original Cosmetics sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.